Ångerrätt

Ångerrätt

Skulle avtal ha slutits per distans eller utanför Fibras affärslokaler och du som beställare är privatperson gäller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär att du kan frånträda avtalet i enlighet med vad som här följer.

Du har rätt att inom 14 dagar frånträda ditt tecknade avtal utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej eventuellt transportföretag, som du anger, tar varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Fibra AB skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan antingen ringa på telefon 0771-375 275, skicka ett ärende via vårt kontaktformulär eller skicka ett brev till:

Fibra AB
Box 1019
721 26 Västerås

Du kan med fördel använda den bifogade standardblanketten för utövande av ångerrätten, vilken du hittar här.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid behöver du sända in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt 

Om du frånträder avtalet kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till ovanstående adress utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.
Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Skip to content