EU-finansierat projekt

Projektnamn: Vås 2022 Vrånga-Myrby

Fibra AB har beviljats EU-finansierat bredbandsstöd för att bygga fiber till hushåll i områdena Vrånga och Myrby i Västerås kommun.

Projektet innebär att Fibra under 2022 bygger ut fibernätet till 25 hushåll, byggnationen beräknas vara klar under Q3 2022.

Anmäl nya nycklar här

Projektnamn: Vås 2021 Haraker

Länsstyrelsen i Västmanland har, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020, beviljat Fibra ABs ansökan om projektstöd för Harakerområdet i Västerås. Stödet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet innebär att Fibra bygger ut fibernätet i Haraker med omnejd. Projektet beräknas vara klart under Q3 2022 och innefatta cirka 120 hushåll.

Vi använder cookies för att göra ditt besök hos oss bättre. Acceptera vår cookie policy så får du den bästa upplevelsen av fibra.se