EU-finansierat projekt

Projektnamn: Strängnäs 2024-2025 Norrlänna Härad

Fibra AB har beviljats EU-finansierat bredbandsstöd för att bygga fiber till hushåll i området Norrlänna/Härad i Strängnäs kommun.
Projektet innebär att Fibra under 2024-2025 bygger ut fibernätet till 50 hushåll, byggnationen beräknas vara klar under 2025.

Erbjudandet

Anslutningspris: 24 900 kr (inklusive moms) per fastighet.

Grävning på tomtmark ingår ej i anslutningspriset. *

En nätavgift om 40 kr per månad tillkommer per anslutning/användarnod.

Tidsplan: byggstart vår 2024. Målsättningen är att byggnationen är klar under 2025. 

Anmäl nya nycklar här

Enkelt med e-avtal!

– vill du redan nu gå vidare med en beställning?

Gör såhär:
Klicka på knappen nedan och fyll i  din adress så kommer du till avtalssidan. Du signerar ditt avtal digitalt m.h.a. ditt Bank-Id. Vi kan förstås skicka hem avtalet till dig om du hellre vill det.

Projektnamn: Snäs 2023-2024 Gorsingeholm/Löt/Åker/Tobo

Fibra AB har beviljats EU-finansierat bredbandsstöd för att bygga fiber till hushåll i områdena Gorsingeholm/Löt/Åker/Tobo i Strängnäs kommun.

Projektet innebär att Fibra under 2023-2024 bygger ut fibernätet till 103 hushåll, byggnationen beräknas vara klar under 2024.

Erbjudandet

Anslutningspris: 24 900 kr (inklusive moms) per fastighet.

Tilläggstjänst, grävning på tomtmark: Vill man ansluta extra byggnader inom fastigheten kostar det 10 000 kronor inklusive moms per användarnod/anslutning.

En nätavgift om 40 kr per månad tillkommer per anslutning/användarnod.

Tidsplan: Vi börjar schaktarbetet sommaren 2023 och planen är därefter att påbörja anslutningsarbetet till enskilda fastigheter under våren 2024. Byggnationen beräknas att vara klar under 2024.

Enkelt med e-avtal!

– vill du redan nu gå vidare med en beställning?

Gör såhär:
Klicka på knappen nedan och fyll i  din adress så kommer du till avtalssidan. Du signerar ditt avtal digitalt m.h.a. ditt Bank-Id. Vi kan förstås skicka hem avtalet till dig om du hellre vill det.

* Anslutningspriset avser indragning och anslutning av optiskfiberkabel från fastighetens tomtgräns till av Beställaren anvisad leveranspunkt i fastighetensbyggnad.

Fibra AB tillhandahåller skyddsrör och ansvarar för håltagning, blåsning av fiberkabel, kabelskydd samt genomföring och tätning av fiberkabel i yttervägg max 2 m ovan mark.

Leverantören tillhandahåller och monterar aktiv utrustning (användarnod) i direkt anslutning till håltagningen.

Beställaren ansvarar för att vid meddelad leveranstidpunkt färdigställt schakt (40 cm djupt) med skyddsrör mellan anvisad ingrävningspunkt och avsedd genomföring i byggnad.

Skip to content