EU-finansierat projekt

Projektnamn: Snäs 2022 Härad

Fibra AB har beviljats EU-finansierat bredbandsstöd för att bygga fiber till hushåll i området Snäs 2022 Härad i Strängnäs kommun.
Projektet innebär att Fibra under 2022 bygger ut fibernätet till 52 hushåll, byggnationen beräknas vara klar under 2022.

Erbjudandet

Anslutningspris: 24 900 kr (inklusive moms) per fastighet.

Grävning på tomtmark ingår ej i anslutningspriset. *

En nätavgift om 40 kr per månad tillkommer per anslutning/användarnod.

Tidsplan: byggstart sommar 2022. Målsättningen är att byggnationen är klar under 2022. 

Anmäl nya nycklar här

Enkelt med e-avtal!

– vill du redan nu gå vidare med en beställning?

Gör såhär:
Klicka på knappen nedan och fyll i  din adress så kommer du till avtalssidan. Du signerar ditt avtal digitalt m.h.a. ditt Bank-Id. Vi kan förstås skicka hem avtalet till dig om du hellre vill det.

Projektnamn: Vås 2022 Vrånga-Myrby

Fibra AB har beviljats EU-finansierat bredbandsstöd för att bygga fiber till hushåll i områdena Vrånga och Myrby i Västerås kommun.

Projektet innebär att Fibra under 2022 bygger ut fibernätet till 25 hushåll, byggnationen beräknas vara klar under Q3 2022.

Erbjudandet

Anslutningspris: 32 500 kr (inklusive moms) per fastighet.

Grävning på tomtmark ingår ej i anslutningspriset.*

Tilläggstjänst, grävning på tomtmark: 7 500 kronor (inklusive moms) per fastighet.

Detta innebär att er kostnad för anslutning av fastigheten blir maximalt 40 000 kronor (inklusive moms).

En nätavgift om 40 kr per månad tillkommer per anslutning/användarnod.

Tidsplan: byggstart sommar 2022. Målsättningen är att byggnationen är klar under 2022.

Enkelt med e-avtal!

– vill du redan nu gå vidare med en beställning?

Gör såhär:
Klicka på knappen nedan och fyll i  din adress så kommer du till avtalssidan. Du signerar ditt avtal digitalt m.h.a. ditt Bank-Id. Vi kan förstås skicka hem avtalet till dig om du hellre vill det.

Projektnamn: Vås 2021 Haraker

Länsstyrelsen i Västmanland har, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020, beviljat Fibra ABs ansökan om projektstöd för Harakerområdet i Västerås. Stödet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet innebär att Fibra bygger ut fibernätet i Haraker med omnejd. Projektet beräknas vara klart under Q3 2022 och innefatta cirka 120 hushåll.

* Anslutningspriset avser indragning och anslutning av optiskfiberkabel från fastighetens tomtgräns till av Beställaren anvisad leveranspunkt i fastighetensbyggnad.

Fibra AB tillhandahåller skyddsrör och ansvarar för håltagning, blåsning av fiberkabel, kabelskydd samt genomföring och tätning av fiberkabel i yttervägg max 2 m ovan mark.

Leverantören tillhandahåller och monterar aktiv utrustning (användarnod) i direkt anslutning till håltagningen.

Beställaren ansvarar för att vid meddelad leveranstidpunkt färdigställt schakt (40 cm djupt) med skyddsrör mellan anvisad ingrävningspunkt och avsedd genomföring i byggnad.

Vi använder cookies för att göra ditt besök hos oss bättre. Acceptera vår cookie policy så får du den bästa upplevelsen av fibra.se