Är din fastighet rustad för framtiden?

Är du fastighetsägare till hyresfastigheter eller flerfamiljshus? Oavsett hur era framtida kommunikationsbehov ser ut har Fibra kapacitet att klara dessa. Fibra innebär valfrihet med bästa tänkbara förutsättningar för dagens och framtidens kommunikation. Med en fiberanslutning är fastigheten förberedd för den digitala utvecklingen. Investera i framtidens teknik!

Anslutning

Möjliggör smarta hem

Skapar attraktiva bostäder

En framtidsinvestering

Stort tjänsteutbud med låga priser

Fibra tillhandahåller en öppen digital infrastruktur och har ett av Sveriges största tjänsteutbud. Flera leverantörer erbjuder sina tjänster till era hushåll. Det leder till att priserna på tjänsterna pressas ner och bindningstiderna blir korta eller obefintliga. Varje hushåll väljer så klart fritt bland alla tjänster och leverantörer.

Internet, TV och telefoni

Robust & driftsäkert

Fibra byggs med fokus på kvalitet och långsiktighet. Vi håller en tillgänglighet på över 99,9% och vår driftavdelning bevakar nätet dygnet runt, årets alla dagar.

I anslutningen ingår

  • Anslutning av fiber till överlämningspunkt.
  • Grävning och grovåterställning fram till överlämningspunkt.
  • En användarnod (med ett års garanti) per hushåll.

Service & support

  • Tillgång till Fibras Kundtjänst
  • Drift, uppgradering och utveckling av nätet fram till överlämningspunkt.
  • Drift, uppgradering, felsökning och felavhjälpning av fastighetsnät och användarnoder vid tecknande av serviceavtal.

Tillval

  • Byggnation av fastighetsnät
  • Serviceavtal
  • Mät-, styr- och reglertjänster
  • Kollektivavtal
Skip to content