Hurra, snart har ditt hus fiber med flow!

Tack för din beställning av stadsnät via Fibra. Här hittar du viktig information om hur arbetet med anslutningen går till. Varmt välkommen till Fibra!

Snart påbörjar vi din anslutning till Fibra!

Är du redo för att surfa via ett fibernät i världsklass? I denna folder finner du viktig information om hur arbetet med anslutningen av din fastighet går till. Du kommer att bli kontaktad av en entreprenör som tillsammans med dig går igenom alla moment i projektet. För både din och vår trygghet dokumenteras alla punkter som du och entreprenören kommer överens om i en checklista. Vår entreprenör tillhandahåller checklistan och du som kund signerar den innan arbetet hos dig drar igång.

Checklistan - både din och vår trygghet!

Din användarnod

En användarnod kommer monteras på väggen i din fastighet. Det är till den du sedan kopplar din utrustning för att kunna använda de olika tjänsterna. Din användarnod skickar digital information som din dator, TV och telefon kan ta emot. Användarnoden har flera olika portar som du kan nyttja till dina tjänster. Behöver du fler portar kan de fördelas med hjälp av en switch eller router. Det finns en rad olika möjligheter och lösningar att använda sig av. Till exempel kan du koppla in en trådlös router till din användarnod för att få trådlöst internet i ditt hem. Du kan också använda dig av vanliga datakablar för att koppla in din utrustning eller använda så kallade home plugs för att skicka signaler via elledningarna. Observera att användarnoden behöver vara inkopplad till ett eluttag för att den ska fungera.

Vill du ha tips på hur du kopplar in din utrustning och hur du
kan använda din
fiberanslutning hemma? Kolla in våra filmer!

QR-kod som går till www.fibra.se/maximera-din-fiber/
Klicka på/Läs av QR-koden för tips!

Det praktiska arbetet med din anslutning

Nedan följer en beskrivning på de steg som ingår i arbetet med din anslutning. Du kommer att bli kontaktad av en entreprenör som tillsammans med dig går igenom de olika momenten för att ansluta din fastighet. Du har också möjlighet att ställa frågor till entreprenören om det är något du undrar över.

Placering av användarnod

Börja med att bestämma vart du vill placera din användarnod. Där noden placeras sker håltagningen i husväggen och en servicebox monteras utvändigt. Det måste finnas ett eluttag inom en meter från noden och den ska placeras mot en fri yttervägg på markplan, ej bakom skåp, element eller liknande. Den får inte heller placeras i våta eller kalla utrymmen.

Om installationen ska göras i en mediacentral eller liknande ansvarar du som fastighetsägare för att det finns kanalisation fram till den önskade platsen för installation.

Kontakta Fibra om du är osäker på vart du ska placera din användarnod.

Bild på ett överkryssat element med en användarnod och strömadapter bredvid.

Information om ingrävningspunkt

När vår entreprenör kontaktar dig kommer du att bli informerad om var ingrävningspunkten på din tomtgräns hamnar. Mellan ingrävningspunkten och håltagningen på väggen ska en skyddsslang grävas ned i marken. Det är genom den som själva fibern dras in till ditt hus. Vi tillhandahåller skyddsslangen.

Grävning på egen tomtmark

En skyddsslang ska grävas ner på din tomt. Beroende på hur du avtalat gräver du antingen själv eller så utförs grävningen av Fibras entreprenör. Om du själv ska utföra grävningen får du information om vilket datum du ska vara klar. Det är viktigt att du är klar med grävningen till överenskommet datum, annars riskerar du extrakostnader för bomkörning. Vi rekommenderar att skyddsslangen förläggs på ca 40 cm djup. Det är viktigt att du gräver ända från ingrävningspunkten vid tomtgränsen fram till den plats på huset där håltagning ska göras. Det går bra att fylla igen schaktet när skyddslangen är på plats, men lämna en grop öppen både vid tomtgränsen och vid husväggen fram till att anslutningen är klar.

Montering av användarnod

När skyddsslangen är på plats kommer en installatör och drar in fibern till ditt hus. 

Om en servicebox är installerad behöver du inte vara hemma, detta då allt arbete sker utifrån. Fiberdragningen kan ske både före och efter håltagning i väggen och installation av användarnod. För håltagning i vägg och installation av användarnod blir du kontaktad i god tid av installatören för tidsbokning. Om tiden för installation inte passar dig är det viktigt att du meddelar detta och gör upp om en ny tid. Installationen tar cirka en timme och vi vill att en vuxen är hemma under tiden. Vi ber dig också flytta undan möbler och dylikt kring den plats där installationen ska ske. 

Om ingen servicebox ska installeras behöver installatören tillträde till huset för inblåsning av fiber samt installation. I detta fall måste också skyddsslangen redan vara förlagd.

Bild på hur en grävning utomhus intill yttervägg bör utföras.
Bild på grävning intill yttervägg samt placering av fasadbox och användarnod.

Driftsättning av Fibra

När installationen är klar registreras information om din anslutning i våra databaser och ett meddelande skickas till våra tjänsteleverantörer. Det är först när din anslutning är driftsatt och klar som fakturan skickas till dig. Vi aviserar dig när arbetet är klart tillsammans med information om hur du beställer de tjänster som du vill ha. På tjanster.fibra.se hittar du vårt aktuella tjänsteutbud. Genom vår självaktiveringsportal är du igång och surfar inom några minuter.

Dokumentera kabeldragningen!

Oavsett om det är en entreprenör eller du själv som gräver på din tomt är det du som fastighetsägare som ansvarar för ledningsvisningen på din tomt. Det innebär att du ska veta vart befintliga kablar är dragna. Du bör därmed dokumentera var fiberledningen grävs ner, likaså om du har grävt ner gräsklipparkablar eller liknande på tomten. Detta för att undvika att fiber och kablar skadas vid framtida arbeten på fastigheten.

Tv-, internt- och telefoniabonnemang

Bra att veta är att det kan ta lite tid att komma igång med nya tjänster så som  bredband, TV och telefoni då din valda tjänsteleverantör i vissa fall behöver leverera utrustning till dig innan du kan börja använda tjänsten. Tänk på att eventuellt säga upp abonnemang du inte längre behöver. 

Buller och stök

Under byggnationstiden av din anslutning kan buller, stök och smuts förekomma och vi ber dig ha överseende med detta. I större anslutningsområden genomförs arbetet i etapper. Arbetet på gatorna varvas då med installation i fastigheterna. Är stadsnät redan förberett i ditt område och du efteransluter din fastighet blir  byggnationen naturligtvis inte lika omfattande.

Ska du renovera, måla om eller liknande?

Kontakta alltid en behörig fiberinstallatör för konsultation och eventuell åtgärd innan renovering påbörjas i närheten av användarnoden eller fiberdragningen. Användarnoden ska aldrig monteras ned eller flyttas av obehörig. Om användarnoden skadas på grund av yttre åverkan gäller inte garantin.

Återställning

För återställning av gata, såsom asfaltering, ansvarar kommunen, om det gäller deras mark. För mer information om när i tiden var vänlig kontakta din kommun. 

Ansvarar du själv för grävningen på din tomt, ansvarar du också för hela återställningen på din egen tomtmark. Om du däremot avtalat att vår entreprenör ansvarar för grävningen på din tomt ingår en grovåterställning i priset. Med grovåterställning menas att entreprenören lägger tillbaka uppgrävda jordmassor och planar ut ytan. Överblivna jordmassor och eventuella stenar och rötter som grävts upp fraktas bort av entreprenören. Det är sedan du som fastighetsägare som ansvarar för finåterställning. Entreprenören står ej för ny jord, grässådd, asfaltering, plantering av rabatter, plattsättning eller liknande.

När din installation är slutförd kommer vi att skicka ut ett välkomstbrev till dig med vidare information om abonnemang av internet, tv och telefoni samt support mm.

Har du frågor?  Kontakta kundcenter. TELEFON 0771–375 375

Varmt välkommen till Fibra!

Ditt nät. Din stad. Din framtid.

Skip to content