Frågor och svar - Ansluta Fibra

Fiber överför snabbt och stabilt data, det vill säga din internetuppkoppling blir snabb.

Fiber är inte bara det hetaste på marknaden just nu, utan också ett långsiktigt alternativ.

Det ger en framtidssäker infrastruktur och eftersom fibern ligger i marken är den väldigt driftsäker. Med fiber kan vi idag inte se några egentliga begränsningar i kapacitet.

Intresserad av att veta mer? Tveka inte att kontakta oss.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Avgiften “Bredbandsanslutning” är en nätavgift som avser underhåll av nätet, felsökning efter felanmälan från tjänsteleverantör samt drift och uppgradering av nätet fram till användarnod.

Kostnaden är 40 kronor per månad och användarnod. På fakturan kallas denna avgift “Bredbandsanslutning” och är summerad till 120 kr för tre månader.

Avgiften regleras enligt konsumentprisindex och kan samfaktureras med nätägarnas övriga nyttigheter. Om du till exempel bor i Västerås fakturerar vi då driftavgiften tillsammans med din El, fjärrvärme eller vatten faktura.

Du kan se dina fakturor från Fibra på “Mitt Mälarenergi”, Mitt Mälarenergi hittar du här.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Enklaste sättet att ta reda på om din användarnod behöver en uppgradering är genom att kontakta vårt kundsupport via mejl eller telefon. Om du vet att din användarnod behöver uppgraderas kan du beställa en ny användarnod här genom att ange din adress och följa flödet.

Om du till exempel har en äldre variant av nod som endast klarar av en kapacitet upp till 100 Mbit/s och du önskar komma upp i högre hastigheter har du då möjlighet att uppgradera din utrustning för att nå dit.

Idag kan våra fiber kunder nå upp till 1000 Mbit/s i nätet. Förutsatt att områdesnätet också är uppgraderat.

Kontakta oss om du har någon fråga eller fundering så hjälper vi dig vidare!

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Serviceavtal är som en försäkring för anslutna föreningar eller flerfamiljshus. Ett serviceavtal ger ökad trygghet och bekvämlighet.

Fibra sköter drift och övervakning av stadsnätsanslutningen, hela vägen fram till varje dosa på väggen hos slutanvändaren. Fibra ger en unik serviceingång direkt till våra tekniker med bl a följande service:

  • Uppgradering av stadsnätsanslutningen,
  • Årlig besiktning av överlämningspunkt
  • Övervakning av fastighetsnätet
  • Felsökning efter felanmälan från en tjänsteleverantör
  • Hjälp att rätta till fel direkt eller mot kostnadskalkyl
  • Kabelvisning mm.

Det finns också möjlighet att teckna andra varianter av serviceavtal, kontakta oss för att diskutera vilken lösning som passar just er.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Svaret är faktiskt ett ja!

Du som fastighetsägare kan använda nätet till en rad olika smarta tjänster, exempelvis digitala informationsskyltar, brandvarningssystem eller övervakningssystem med kamera som bevakar till exempel garage, soprum och andra platser som har behov av tillsyn.

Besök vår tjänsteguide för FÄ för mer information om tjänster för dig som fastighetsägare.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Absolut!

Vi på Fibra kommer gärna och besöker er förening för att informera om Fibra, både inför och efter en anslutning.

Hör av er till oss så planerar vi in ett besök till er.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Fibra lämnar över fibern till den beställda fastigheten eller fastigheterna via en överlämningspunkt.

Från denna överlämningspunkt ansvarar fastighetsägaren själv för att upphandla byggnation av fastighetsnätet.

Byggnation av fastighetsnätet bekostas separat av fastighetsägare.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Vad roligt att du vill ha fiber!

När vi registrerat ditt avtal får du en bekräftelse av oss och därefter påbörjas planeringen av din anslutning.

En installationstekniker kommer att kontakta dig för att gå igenom alla detaljer kring byggnationen av fiber till din fastighet.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Det kan du absolut få.

Om du själv saknar möjlighet att gräva på din egen tomt kan du anlita en gräventreprenör som ordnar grävningen.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar kring grävningen så hjälper vi dig vidare.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Nej, det är inte möjligt.

Enligt avtal så gör vi endast håltagning max 2 meter ovan mark.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Mer än gärna!

Vi tar tacksamt emot information när en förändring sker inom din verksamhet. Anledningen till detta är att vi vill ha rätt information i våra system.

Ett uppdaterat system förenklar en hel del för oss när vi till exempel felsöker din anslutning då eventuella problem uppstår i nätet.

Kontakta vårt kundsupport om du vill göra en överlåtelse eller om du har någon fråga eller fundering.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Svartfiber är en fiberkabel, utan någon aktiv ändutrustning, från oss. En nersläckt punkt-till-punkt-förbindelse.

Det är upp till operatören/tjänsteleverantören att sätta upp sin egen utrustning, som styr fiberns kapacitet och kostnad.

Vi lämnar av fibern i en ODF och med en patchkabel. På så sätt får företaget en säker överföring med möjligheten att fritt välja kapacitet och utrustning.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Kapacitet är ett bra alternativ för företag med kontor på olika platser.

Om de fastigheter där företaget bedriver verksamhet är fiberanslutna till Fibra är det möjligt att hyra en egen kapacitetsförbindelse. Produkten ger dig hyrd bandbredd i vårt fibernät, från 10 Mbit/s till 10 Gbit/s, mellan två eller flera platser.

Företag som behöver robust och säker kapacitet, men inte vill själva drifta eller övervaka förbindelsen, bör kanske välja detta.

Frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Betalning sker först när din anslutning är driftsatt och klar!

Om du valt att betala hela anslutningsavgiften via faktura så kommer vi att fakturera dig för anslutningen när ditt fiber är i drift.

Du har 30 dagar på dig att betala fakturan.

Har du valt att delbetala din anslutning kommer SVEA Ekonomi som vi samarbeta med att sätta igång delbetalningen så fort fibern är i drift.

Kontakta gärna vår kundsupport om du har någon fråga eller fundering.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Kommunen ansvarar för återställningen.

När vi har byggt ut fiber till en fastighet och är klara med hela installationen skickar vi en beställning till kommunen för återställning.

Kommunen återställer alltid själva på deras gator och vägar.

Har du frågor kring återställningen samt tidsplan ber vi dig kontakta din kommun.

Obs. Vissa områden där kommunen inte äger gatorna gäller andra regler. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller så hjälper vi dig vidare.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupporthar öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Det beror lite på hur det ser ut i dagsläget.

Ingår du i ett område där fler fastigheter ska anslutas samtidigt är tidsplanen beroende av alla fastigheter i området.

Ska du däremot efteransluta din fastighet kan det gå snabbare om allt redan är förberett.

Dock hanterar vi beställningarna i turordning och leveranstiden påverkas av hur beläggningen ser ut för tillfället.

Vi gör vårt absolut bästa för att din väntan inte ska vara allt för lång.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Om vi börjar med Villaanslutningar.

Från och med 1 januari 2021 är Fibra inte längre stadsnätsoperatör för Eskilstunas stadsnät. Som ett led i detta har Eskilstuna Energi och Miljö tagit över ansvaret för marknadsföring och försäljning. Vi hänvisar dig till Eskilstuna Energi och Miljö i denna fråga.

Har du redan en anslutning och vill beställa tjänst? Klicka här: Serviceguiden

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Om vi börjar med Villaanslutningar..

Anslutningskostnaden ingår direktanslutning av fastigheten med fiber och även en användarnod som monteras inne i ditt hus.

Vi förser dig med skyddande slang som du gräver ned i ett eget grävt dike från tomtgränsen och in till huset. Håltagning in i huset och montering av användarnoden står vi för.

Allt detta står i avtalsvillkoren i avtalet under nätägarens och leverantörens åtaganden.

Gäller det bostadsrätt, samfällighet, företagsanslutning eller anslutning till ett flerfamiljshus?

Anslutningsavgiften är en engångskostnad som offereras separat, priset beror på de lokala förutsättningar som finns just kring ert område. Skicka en förfrågan till oss via hemsidan, via mejl eller ring till oss så hjälper vi mer än gärna er vidare.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundcenter har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Vi rekommenderar våra villakunder som ska gräva på sin egna tomt att man gräver ett dike som är ett spadtag brett och cirka 40 centimeter djupt. Detta är för att kabeln ska ligga väl skyddad.

Det är viktigt att man dokumenterar vart skyddsslangen är placerad på din tomt, detta för att förhindra att fiberkabeln skadas vid eventuella framtida arbeten på tomten. Tveka inte att kontakta oss vid minsta lilla fundering.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Det kan du enkelt kontrollera på vår hemsida!

Besök https://fibra.se/ar-jag-befibrad/och skriv in din gatuadress och ort för att se om din fastighet är ansluten.

Har du svårt att hitta din adress? Ring eller mejla oss så hjälper vi mer än gärna till och kontrollerat detta dig.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Vi på Fibra förbereder fiberkabeln fram till tomtgräns.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att gräva ner den skyddsslang på din tomt som vi på Fibra sedan blåser fiberkabeln igenom.

Vi på Fibra tillhandahåller skyddsslangen och i samband med att arbetet påbörjas får du information om hur slangen levereras till dig.

Hälsningar
Adra på Fibra

Kundcenter har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Det går absolut bra med en delbetalning! Du betalar din anslutning när fibern är driftsatt och klar.

Vill du inte betala hela anslutningsavgiften på en gång kan du enkelt och förmånligt delbetala din anslutning med en kredit från Svea Ekonomi AB.

För att välja delbetalning kryssar du i delbetalningsalternativet på anslutningsavtalet. Detta föranleder sedvanlig kreditprövning, vilket bland annat innebär att Svea Ekonomi AB (kreditgivare) inhämtar kreditupplysning. När krediten blivit godkänd av Svea Ekonomi skickar de en avtalslänk till dig via sms. Du signerar avtalet med din e-legitimation. Om krediten inte blir godkänd hos Svea Ekonomi skickar Fibra en faktura till dig på hela anslutningskostnaden.

Exempel på delbetalning

Du kan välja att dela upp betalningen på 12, 24, 36 eller 60 månader. Men oavsett vilken löptid du väljer går det givetvis att amortera extra eller slutbetala lånet utan extra kostnad.

Tveka inte att kontakta vårt kundcenter om du har någon fråga eller fundering.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Innan byggnationen påbörjas får du kontakta av en installationstekniker som kommer att informera om hur och när byggnationen är planerad.

Du ska sedan gräva från avlämningspunkten vid din tomtgräns fram till den plats på huset där håltagning för användarnod ska ske. Tänk på att gräva så att skyddsslangen inte behöver böjas i tvära vinklar, om du behöver gräva runt husknutar, träd eller liknande.

Du kommer också att få ett sista datum då skyddsslangen ska vara på plats. Det är viktigt att du är klar med grävningen i tid så att leveransen inte blir försenad.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

De allra flesta klarar sig med en användarnod

Har du däremot en uthyrningsdel i ditt hus eller ett uthyrningshus på din tomt kan du köpa till upp till tre extra användarnoder. På så sätt kan dina hyresgäster få ett eget abonnemang och själv välja vilka tjänster de vill nyttja.

Frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Ett välkomstbrev i brevlådan!

När din anslutning är färdigställd och klar att använda aviserar vi detta tillsammans med information om hur du beställer de tjänster du vill ha.

Vi på kundcenter hjälper gärna till om du vill ha hjälp med att komma igång. Tveka inte att kontakta oss.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Blir det billigare vid en efteranslutning, om fibern redan finns på min gata?

Svaret på denna fråga är nej.

Att bygga fiberinfrastruktur är kostsamt.

När vi ansluter ett område tar nätägaren en stor investeringskostnad. En liten del av denna investering täcks av de enskilda fastighetsägarnas anslutningsavgifter, resterande del är kostnader som nätägaren ligger ute med.

När du efteransluter din villa får nätägaren tillbaka en del av den investeringen som är gjord sen tidigare.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Nätavgiften avser underhåll av nätet, felsökning efter felanmälan från tjänsteleverantör samt drift och uppgradering av nätet fram till användarnod.

Kostnaden är 40 kronor per månad och användarnod. På fakturan kallas denna avgift “Bredbandsanslutning” och är summerad till 120 kr för tre månader.

Avgiften regleras enligt konsumentprisindex och kan samfaktureras med nätägarnas övriga nyttigheter. Om du till exempel bor i Västerås fakturerar vi då driftavgiften tillsammans med din El, fjärrvärme eller vatten faktura.

Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta vårt kundsupport.

Du vet väl om att du kan se dina fakturor från Fibra på “Mitt Mälarenergi”, Mitt Mälarenergi hittar du här.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Är du en villakund?

Surfa gärna in på vår hemsida och skriv in anslutningsadressen under fliken “Är jag befibrad?” och du får information om vi kan ansluta fastigheten till fiber direkt alternativt om du behöver lägga in en förfrågan och vi återkommer till dig med all information kring anslutningen.

BRF/SMF: Kontakta oss via formuläret för bostadsrättföreningar som du hittar här och en säljare ifrån oss återkommer med mer information samt en offert om möjlighet för en anslutning finns.

Fastighetsägare: Kontakta oss via formuläret för fastighetsägare som du hittar här samt en offert om möjlighet för en anslutning finns.

Företag: Kontakta din fastighetsägare och anmäl ditt intresse för en fiberanslutning. Det är fastighetsägaren som måste besluta om en investering i huset och fastigheten.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Fibra har valt att inte lämna ROT eller RUT avdrag och avtalar inte om det varken när vi ansluter, felavhjälper eller byter användarnod.

Anledningen till detta är att det kräver för mycket administration för den lilla delen som skulle kunna dras av.

Ett exempel vid villa anslutning: 

På kundens tomt är det enda arbetet vi gör en montering av en servicebox vilket motsvarar mindre än en timmes arbete. Kunden får inte ROT avdrag för fiberblåsning som görs vid tomtgräns eller inomhusjobb.

Tveka inte att kontakta oss om du funderar över något.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Som redan Fibraansluten förening kan ni här enkelt beställa efteranslutning av fastighet eller bostadsrätt som saknar anslutning.

Besök: https://fibra.se/efteranslutning/

Sök på den adress ni vill efteransluta för att komma vidare till nästa steg. Observera att endast styrelsemedlemmar kan skicka in en beställning.

Om ni har frågor eller funderingar får ni gärna kontakta vårt kundcenter som kommer att hjälpa er vidare fram till ansvarig säljare för er förening.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

 

Är du en villaägare?

Gå  in på https://fibra.se/ar-jag-befibrad/ och skriv in din adress eller fastighetsbeteckning i sökfältet. Då får du svar på om du kan ansluta din villa till stadsnätet och vad det kostar. I vissa fall krävs det mer utredning för att undersöka om just din villa kan anslutas till stadsnätet, detta får du svar på när du gör din sökning och du kan i nästa steg skicka in en förfrågan till oss.

Gäller det bostadsrätt, samfällighet, företagsanslutning eller anslutning till ett flerfamiljshus?

Anslutningsavgiften är en engångskostnad som offereras separat, priset beror på de lokala förutsättningar som finns just kring ert område.

Skicka en förfrågan till oss via hemsidan, via mejl eller ring till oss så hjälper vi mer än gärna er vidare.

Hälsningar
Adra på Fibra

Kundcenter har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Anslutningsavgiften beror på vilken kommun du bor i samt om du bor centralt eller ute i landsbygden. 

Enklast är att kontrollera detta via vår hemsida https://fibra.se/ar-jag-befibrad/ där du behöver knappa in din adress samt kommun. Vi har dom flesta adresserna inlagda i vårt system så att du direkt kan se om du har möjlighet att ansluta din fastighet samt få information om vad priset för fiberanslutningen är, men vissa adresser behöver en utredning.

Om din adress inte finns med när du söker så kan du enkelt skicka en förfrågan till oss så kontrollerar vi om vi kan leverera fiber till dig samt informerar vi dig om vad det kommer att kosta dig.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ringa eller mejla oss så hjälper vi gärna dig vidare.

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Det finns många faktorer som kan påverka din leveranstid

Eventuella grävtillstånd, förberedelser, tjäle i marken och att väldigt många väljer att ansluta sig till Fibra är några anledningar till att leveransen kan variera. Vi gör alltid det vi kan för att du ska få din anslutning klar enligt tidplan.

En vanlig efteranslutning i ett område där det finns fiber framdraget är leveranstiden från beställning till färdig installation cirka 16 veckor med reservation för tjäle och semestertider.

Vill du kontrollera leveranstiden för din anslutning? Tveka inte att kontakta oss!

Hälsningar
Fridolf på Fibra

Kundsupport har öppet vardagar från 08:00 till 16:00.
Kundsupports kontaktformulär
Tel: 0771-375 375

Vi använder cookies för att göra ditt besök hos oss bättre. Acceptera vår cookie policy så får du den bästa upplevelsen av fibra.se