Konsumenträtt

För att hjälpa dig som enskild konsument

Konsumenträtt

Dina rättigheter regleras i avtalsvillkor och i olika lagar. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad.

Rådgivning

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Prövning

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Allmänna reklamationsnämnden (arn.se)] är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Integritetsskyddsmyndigheten | IMY arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandling av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.

Ångerrätt

Skulle avtal ha slutits per distans eller utanför Fibras affärslokaler och du som beställare är privatperson gäller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär att du kan frånträda avtalet i enlighet med vad som här följer.

Du har rätt att inom 14 dagar frånträda ditt tecknade avtal utan att ange något skäl . Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej eventuellt transportföretag, som du anger, tar varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Fibra AB skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan antingen ringa på telefon 0771-375 375, skicka ett ärende via vårt kontaktformulär på Fibras websida fibra.se eller skicka ett brev till Fibra AB, Box 1019, 721 26 Västerås.

Du kan med fördel använda den bifogade standardblanketten för utövande av ångerrätten, vilken du hittar här nedan.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid behöver du sända in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt.
Om du frånträder avtalet kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Leverantören väntar med återbetalningen tills de fått tillbaka varan från dig eller tills beställaren sänt in ett bevis på att beställaren återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till ovanstående adress utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Personuppgifter

Fibra värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Det är viktigt att du som kund kan känna dig trygg, och därför vill vi förklara hur vi samlar in och använder din personliga information. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vi finns här för dig

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna kring ditt fiber via Fibra. Om du inte finner svaret på just din fråga så är det bara att ringa eller mejla oss. Du når oss på tel 0771-375 375 eller via kundcenter kontaktformulär.

Ordinarie öppettider
 • Måndag 08:00 - 16:00
 • Tisdag 08:00 - 16:00
 • Onsdag 08:00 - 16:00
 • Torsdag 09:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 16:00
 • Lördag Stängt
 • Söndag Stängt
 • 1 Nov 2024 8:00 - 15:00
 • 23 Dec 2024 8:00 - 15:00
 • 24 Dec 2024 Stängt
 • 25 Dec 2024 Stängt
 • 26 Dec 2024 Stängt
 • 30 Dec 2024 8:00 - 15:00
 • 31 Dec 2024 Stängt
 • 1 Jan 2025 Stängt
 • 6 Jan 2025 Stängt
Skip to content