Boj med uppkopplad sensor bevakar vattenkvalitet i Västeråsfjärden!

gul sensorboj på vattenytan

Denna avancerade boj är sjösatt av Mälarenergi och är en viktig del av Hässlö vattenverks “Early warning system”. Den är konstruerad för att mäta och larma vid eventuella utsläpp, såsom olja och andra föroreningar. Hur bra är inte det?

Med sensorer som mäter “olja i vatten”, pH, grumlighet, “organiskt i vatten (alger)” och NOX, ser vi fram emot att uppnå ännu större säkerhet för vår vattenförsörjning.
En spännande aspekt är att bojen kommunicerar sitt mätdata via LoRaWAN, vilket är ett trådlöst sensornätverk (IoT) som erbjuds av Fibra. Via olika typer av billiga, ofta batteridrivna sensorer, är det möjligt att skapa nya och kostnadseffektiva lösningar.

Informationen som genereras kan ge betydande kostnadsbesparingar, ökad säkerhet, tidiga varningar osv. Vi på Fibra bidrar med ett övergripande trådlöst kommunikationsnät som idag täcker centrala Västerås. Vi hjälper till med att identifiera vilka sensorer som kan behövas och på vilket sätt sensordata skall presenteras och nyttjas. Vi erbjuder även drifttjänster efter önskemål.
📡 📲 🔋 💻

Vid sidan av bojlösningen, används sensornätverket idag även för att samla in data kring vattennivåer i kassuner (uppgifter om vattennivåer/bräddning samt larmgenerering), felindikering av pumpar på landsbygd, temperaturinformation i kommunikationsnoder osv.

Hur kan ER verksamhet utvecklas genom att mer och ny viktig information tillgängliggörs?!
Kontakta Jan Blomquist på Fibra för en förutsättningslös diskussion kring möjligheter!

Tillsammans går vi mot en hållbar framtid!🌿💙

Dela artikeln:
Skip to content