Fibra stöttar flyktingsluss med stabil internetuppkoppling

I samarbete med Västerås stad stöttar Fibra en flyktingsluss för Ukrainska flyktingar med internetuppkoppling. Detta för att trygga kommunikationen till nära och kära i Ukraina, för att möjliggöra fortsatt digital skolgång och kunna se nyheter från hemlandet.

Intervju med Malin Dreifaldt, Säkerhetsstrateg på Västerås stad. På plats vid mottagningsboendet (ovan kallat flyktingsluss) för koordinering av mottagandet.

På vilket sätt hjälper Västerås stad till med att ta emot Ukrainska flyktingar direkt vid ankomst?

Vid ankomst till ett mottagningsboende prioriteras hälsa och den administration som behövs för att mottagandet ska bli så bra som möjligt. Vi inom Västeråskoncernen är oerhört starka tillsammans och kan bidra med otroligt mycket här. Vi ser till att Migrationsverket kan informera om bl.a. nästa boende, dagersättning mm. Västerås stad hjälper också Region Västmanland med triage på alla som kommer, det vill säga de kollas om de har några sjukdomar eller medicinska behov. Sedan får de vila upp sig hos oss under tiden de väntar på en lägenhet.

Lördagen den tolfte mars startade mottagningsboendet på just Ekebyskolan. I genomsnitt kommer 30-50 personer hit varje dag och ibland stannar de längre än ett dygn. Vi tittar hela tiden på olika typer av alternativ om behovet av boenden skulle öka.

Tillsammans med frivilliga kan vi göra skillnad för många människor som söker skydd!

En av de viktigaste sakerna som efterfrågas är en uppkoppling. De vill kunna kommunicera med dem som är kvar i Ukraina.

Vilka är det som kommer till Västerås?

Det är Ukrainska flyktingar från hela landet som kommer hit. De flesta har kommit genom Europa, via Malmö med buss vidare till oss. Det är olika typer av familjer – ibland föräldrar och barn men ofta även mor- eller farföräldrar med barnbarn. 

Vad har samarbetet med Fibra gjort för den enskilde individen som kommer till Ekebyskolan?

En av de viktigaste sakerna som efterfrågas är en uppkoppling. De vill kunna kommunicera med dem som är kvar i Ukraina. De vill också kunna se ukrainska nyheter och en del barn deltar i digital skolundervisning. Det uppkom helt enkelt ett stort behov och den tillfälliga lösningen vi hade i början räckte inte till. En bra internetuppkoppling är avgörande för mångas välmående då de har ett stort behov av att vara uppkopplad för att följa utvecklingen i hemlandet och ha kontakt med släkt och vänner.

Malin Dreifaldt, Säkerhetsstrateg, Västerås stad

Hur kan frivilliga hjälpa till?

I Västerås stads digitala kanaler bl.a. Facebook finns information om vilka saker som behövs. Du kan även hitta information på vasterasstad.se.

Västerås flygplats fungerar idag som gåvomottagning. Genom den går det bra att bidra med sådant som behövs. Vad som behövs uppdaterar vi nästan dagligen så titta gärna på Facebook. Säger Malin Dreifaldt, Säkerhetsstrateg, Västerås stad.

På skolans gård ser vi hur barnen ritat med gatukrita.

Till vänster Malin Dreifaldt (Säkerhetsstrateg, Västerås stad), till höger Robert Bruno (Kundansvarig för Västerås stad, Fibra) som visar den utrustning Fibra installerat i Ekebyskolans lokaler.

Intervju med Robert Bruno, Kundansvarig för Västerås stad på Fibra. 

På vilket sätt bidrar Fibra till flyktingslussen?

Vi har från Västerås stad fått information om att sex lokaler kan komma att användas som mottagningsboenden. Det vi gör på varje plats är att montera, installera och driftsätta utrustning för att kunna förse personerna här med bra trådlös uppkoppling.

Vad innebär det i praktiken för den som är på flykt?

Personer som anländer till boendena har direkt möjlighet att koppla upp mobiltelefoner och datorer mot internet. Vi vet hur viktigt det är med kommunikation i vardagen och i en situation som denna blir den ännu viktigare. Vuxna behöver kunna läsa nyheter, kommunicera (över bild) hem till anhöriga och barnen behöver förutsättningar för att fortsätta skolundervisningen digitalt.

Tack vare ett bra samarbete mellan Fibra och Västerås stad lyckades vi på kort tid förbereda platserna, inom ett dygn stod samtliga platser färdiga.

Vilken teknik stöttar Fibra med?

På samtliga boenden finns en fiberkabel ansluten som ger fastigheten möjlighet till snabb och stabil kommunikation. Vi har monterat och driftsatt olika typer av aktiv utrustning för att förse platserna med ett trådlös uppkoppling.

På Ekebyskolan har vi exempelvis monterat upp sex stycken accesspunkter för att kunna säkerställa en god täckning över hela lokalen för användarna.

Som lokalt stadsnät vill vi ta vårt ansvar att hjälpa till med det vi är bra på - och det är kommunikation!

Hur uppstod samarbetet mellan Fibra och Västerås stad?

Västerås stad och Fibra har ett utvecklat samarbete sedan tidigare. När Västerås stad startade upp arbetet med mottagningsboendena kontaktades vi och fick frågan om vi kunde hjälpa till. Därefter började vi titta på vad som behövde göras på respektive plats, en del platser var mer förberedda än andra.

Tack vare ett bra samarbete mellan Fibra och Västerås stad lyckades vi på kort tid förbereda platserna, inom ett dygn stod samtliga platser färdiga.

Varför valde Fibra att bidra med utrustning och uppkoppling?

Som lokalt stadsnät vill vi ta vårt ansvar att hjälpa till med det vi är bra på – och det är kommunikation! Det är både vuxna och barn som är på flykt och har lämnat anhöriga kvar i hemlandet. Kommunikationen blir ett enormt viktigt verktyg och det kändes självklart för oss att bidra.

Robert Bruno, Kundansvarig för Västerås stad, Fibra.

Dela artikeln:
Skip to content