Key Account Manager (KAM)

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

En stor del i jobbet är att försöka förstå kundens verksamhet och behov, samt att bygga relation med kunden som bidrar till försäljningen. En typisk arbetsdag består av möten i olika forum, både internt och med kunder. Det kan vara telefonsamtal, kundmöten och via uppföljande mejl. Kontaktpersoner hos kunden kan exempelvis vara upphandlare och inköpare, men även enhetschefer och andra från företagsledningen.

Som Key Account Manager ansvarar jag för att uppnå de mål som finns uppsatta kring resultat och budget. Det kan innebära att identifiera nya affärsmöjligheter, som leder till merförsäljning, liksom att utveckla befintliga lösningar för mina kunder. I uppdraget ingår också att jobba proaktivt för att identifiera nya kunder och möjligheter.

Arbetet är väldigt varierande och skiljer sig från dag till dag. Periodvis kan det handla om större upphandlingar och i andra tider kan det vara ett mer strategiskt arbete.

Vad motiverar dig att gå till jobbet?

Att tillsammans med kollegor och kunder hitta fram till bra och långsiktiga lösningar som levererar mervärde för både oss och kund. Jag gillar att arbeta med moderna och komplexa nätverkslösningar vilket både är utvecklade för mig personligen och affärerna.

Vilka personliga egenskaper anser du är viktigast att ha för att jobba som Key Account Manager?  

I KAM-rollen är det extra viktigt att vara lyhörd och att kunna arbeta strukturerat. För att kunna skapa ett mervärde åt kunden är det viktigt att förstå kundens behov och framtida utmaningar. Ett strukturerat arbetssätt hjälper dig att hantera och förstå kundens hela verksamhet för att kunna utveckla långsiktiga och gynnsamma strategier.

Dela artikeln:
Skip to content