Störningar i IPTV-leveransen i Västerås och Kvicksund

Störning

Fibra har sedan en tid tillbaka problem med IPTV-störningar i sitt nät som påverkar vissa kunder i Västerås och Kvicksund. Störningarna tar sig olika uttryck för olika kunder, beroende på var i nätet kunden befinner sig. För vissa kunder är störningarna lindriga medan andra kunder upplever betydligt större problem i form av frysningar och blockbildningar, främst kvällstid.

 

Vi felsöker TV-leveransen tillsammans med vår driftpartner och vår hårdvaruleverantör. Ärendet är högt prioriterat hos alla involverade parter och det är även internt eskalerat hos hårdvaruleverantören.

 

Teknikerna har ännu inte hittat grundorsaken till problemet. Vi har genomfört ett antal felavhjälpande åtgärder, men tyvärr har dessa inte avhjälpt felet.

Skip to content